Aco Netstal

Aco Netstal, Hauri Partner Architekten AG, Netstal